บจก. ที เอ พี คอนซัลแทน แอนด์ เซอร์วิส
โทร 081-646-7274
  • th

เครื่องเบ่ง


เครื่องเบ่ง

เครื่องเบ่ง

เครื่องเบ่ง

เป็นอุปกรณ์พิเศษสำหรับงานรื้อถอนสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่โดยปราศจาก เสียง ,ฝุ่น ,แรงสั่นสะเทือน และไม่ต้องใช้น้ำ มีแรงเบ่งได้ถึง 260 ตัน โดยทำงานร่วมกับเครื่องขับไฮโดรลิกสำหรับเครื่องเบ่ง ซึ่งมีแรงดันสูงสุด 2,000 บาร์ และสามารถใช้แรงเบ่งสูงสุดได้ถึง 2,100 ตัน

เครื่องขับไฮโดรลิกสำหรับเครื่องเบ่ง

ทำงานร่วมกับ เครื่องเบ่ง CP110 และ BTH350*** ด้วยแรงดันสูงสุด 2,000 บาร์ และสามารถใช้แรงเบ่งสูงสุดได้ถึง 2,100 ตัน

เครื่องขับไฮโดรลิกสำหรับเครื่องเบ่ง