บจก. ที เอ พี คอนซัลแทน แอนด์ เซอร์วิส
โทร 081-646-7274
  • th

เครื่องเจาะคอนกรีต


เครื่องเจาะคอนกรีต

เครื่องเจาะคอนกรีต
เครื่องเจาะคอนกรีต

เครื่องเจาะคอนกรีต

TYROLIT ใช้สำหรับงานเจาะรูวัสดุแข็งประเภท อิฐ ,คอนกรีต, หิน เหมาะสำหรับการเจาะรูกำแพงเพื่อใช้ในงานวางท่อปะปา กระบอกเจาะเพชร สามารถทำงานร่วมกับน้ำหล่อเย็น หรือ ใช้ไม่ใช้น้ำหล่อเย็นก็ได้ แต่การใช้น้ำหล่อเย็นจะช่วยให้กระบอกเจาะเพชรใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น

กระบอกเจาะเพชร

กระบอกเจาะมีหลายขนาดตั้งแต่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 ถึง 130 มิลิเมตร กระบอกเจาะที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ควรใช้ความเร็วรอบต่ำ ส่วนกระบอกเจาะที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเล็กควรใช้ความเร็วรอบสูง ในการเลือกกระบอกเจาะควรเลือกให้ใหญ่กว่า ขนาดรูที่ต้องการเล็กน้อย

กระบอกเจาะเพชร