บจก. ที เอ พี คอนซัลแทน แอนด์ เซอร์วิส
โทร 081-646-7274
  • th

เครื่องตัดพื้นคอนกรีต


เครื่องตัดพื้นคอนกรีต

เครื่องตัดพื้นคอนกรีต

เครื่องตัดพื้นคอนกรีต

เหมาะสำหรับงานตัด เฉพาะคอนกรีตที่เป็นพื้นเรียบไม่สามารถตัดคอนกรีตที่ไม่ใช่พื้นแนวราบได้ ตัวอย่างการนำไปใช้งานของเครื่องเครื่องตัดพื้นคอนกรีต เช่นงานตัดพื้นถนน มีระบบกันการสั่นสะเทือนป้องกันชิ้นงานเสียหายในขณะตัด

ใบตัดพื้นคอนกรีต

ใบตัดพื้นคอนกรีต เหมาะสำหรับตัดพื้นเพื่อ งานซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอนพื้นผิวถนนคอนกรีตที่มีความเสียหาย และ พื้นในโรงงานอุตสาหกรรม

ใบตัดพิ้นคอนกรีต