บจก. ที เอ พี คอนซัลแทน แอนด์ เซอร์วิส
โทร 081-646-7274
  • th

เครื่องตัดกำแพงคอนกรีต


เครื่องตัดกำแพงคอนกรีต

เครื่องตัดกำแพง
เครื่องตัดกำแพง

เครื่องตัดกำแพง

ด้วยการทำงานของ TYROLIT Wall Saw เหมาะสำหรับการใช้งานทั้ง เปิดช่อง และรื้อถอน กำแพงคอนกรีตหรือ เพดาน ยิ่งไปกว่านั้นสามารถตัดกำแพงที่เสริมเหล็ก และกำแพงคอนกรีตธรรมดาที่มีความหนาสูงสุด 100 เซนติเมตร

ใบตัดกำแพงคอนกรีต

ใบตัดกำแพงทีโรลิตถูกพัฒนาเพื่อใช้งานร่วมกับเครื่องต่างๆของ TYROLIT Hydrostress การตัดกำแพงด้วยเครื่องตัดกำแพงคอนกรีตชนิดใบตัดช่วยลดการสั่นสะเทือน อีกทั้งยังสามารถรักษาโครงสร้างของอาคารขณะรื้อถอนได้อีกด้วย

ใบตัดกำแพงคอนกรีต
เครื่องขับไฮโดรลิกสำหรับเครื่องตัดกำแพง

เครื่องขับไฮโดรลิกสำหรับเครื่องตัดกำแพง

เป็นเครื่องมือที่ใช้ของเหลวที่เป็นตัวขับเคลื่อนในการทำงาน เหมาะสำหรับทำงานร่วมกับเครื่องตัดกำแพง และเครื่องตัดคอนกรีต (สายตัด) สามารถปรับระดับความเร็วในการตัดได้หลายระดับ ตัวเครื่องทำจากพลาสติกที่แข็งแรง ง่ายต่อการถอดเพื่อบำรุงรักษา